DARMOWA DOSTAWA ZA ZAKUPY POWYŻEJ 5000 ZŁ

USZCZELNIANIE PRZECIEKÓW ZA POMOCĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWYCH

USZCZELNIANIE PRZECIEKÓW ZA POMOCĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWYCH

Iniekcja kurtynowa oraz strukturalna pozwalają na wykonanie wtórnej izolacji zewnętrznej zarówno ścian, jak i podłogi w piwnicy. Są to trwałe i skuteczne metody na odtworzenie hydroizolacji bez konieczności odkopywania budynku.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe rozkopanie budynku i wykonanie izolacji pionowej ścian podziemnych można wykonać iniekcję kurtynową, polegającą na wykonaniu sieci odwiertów na całej powierzchni ściany i nasycenie jej metodą ciśnieniową za pomocą żeli akrylowych ACRYLGEL 40.

TWORZENIE INIEKCJI KURTYNOWEJ – ZOBACZ FILM

W uszczelnianej ścianie należy wykonać otwory na wylot o średnicy 10–18 mm. Powinny się one znajdować co 40 cm zarówno w poziomie, jak i pionie. Dodatkowo w środku należy wykonać kolejny otwór. W otworach należy umieścić pakery iniekcyjne. Jeśli powierzchnia ma pustki, należy zastosować lance iniekcyjne, dzięki czemu materiał będzie podawany celowo na zewnątrz ściany, a następnie podłączyć pompę dwukomponentową i prowadzić iniekcję. Rozpocząć od najniżej położonych iniektorów, stosując ciśnienie dostosowane do obiektu.

TWORZENIE INIEKCJI STRUKTURALNEJ – ZOBACZ FILM

W uszczelnianej ścianie należy wykonać otwory o średnicy 10–18 mm. Należy wiercić na głębokość 3/4 grubości poziomo lub pod kątem 30–45°. Otwory powinny się znajdować co 40 cm zarówno w poziomie, jak i pionie. Dodatkowo w środku należy wykonać kolejny otwór. Przed wykonaniem iniekcji należy sprawdzić, czy nie ma potrzeby uzupełnienia ubytków lub rys. Gdyby takie były, należy je uzupełnić szybkowiążącą zaprawą cementową. W otwory należy umieścić pakery iniekcyjne, a następnie podłączyć pompę dwukomponentową i prowadzić iniekcję. Rozpocząć od najniżej położonych iniektorów, stosując ciśnienie dostosowane do obiektu. Iniekcje wykonywać do chwili pokazania się materiału w sąsiednich pakerach lub do chwili nasączenia obiektu materiałem.

leave a comment