DARMOWA DOSTAWA ZA ZAKUPY POWYŻEJ 5000 ZŁ

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste. Dokładamy wszelkich starań aby zagwarantować poufność Państwa danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje, z których dowiedzą się Państwo dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe a także jakie prawa przysługują Użytkownikom naszej strony internetowej. Obowiązek poinformowania Państwa o powyższych kwestiach wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).
 
Jak pozyskaliśmy Państwa dane?
 
Wraz z wyświetleniem strony internetowej należącej do Euroseal Sp. z o.o. następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Zbierane podczas odwiedzin naszej strony internetowej informacje nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkowników i są wykorzystywane do poprawy jakości i optymalizacji naszej strony internetowej. W szczególnych przypadkach np. wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy może zachodzić potrzeba podania przez Użytkownika poszczególnych danych osobowych (imię , adres poczty elektronicznej). Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na udzieleniu Państwu odpowiedzi na zgłoszone pytanie.
 
Kto jest Administratorem danych osobowych?
 
Administratorem danych osobowych jest Euroseal sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie przy ul. Kaczorowej 37/11, 03-046 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837991, NIP: 5242900313, REGON: 385935502.
 
W jaki sposób skontaktować się z EUROSEAL.PL w sprawie danych osobowych?
 
W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomość email na adres biuro@euroseal.pl lub korespondencyjne na adres siedziby Spółki.
 
Cel i podstawy przetwarzania?
 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej:
Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EUROSEAL.PL (art. 6 ust. 1 lit f RODO):
 
 • w celu prawidłowego wykonania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego on-line za pośrednictwem strony internetowej www.euroseal.pl
 • udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania lub rozwiązanie zgłoszonych problemów,
 • marketing bezpośredni produktów i usług EUROSEAL.PL,
 • zarządzanie aktywnością na stronie internetowej EUROSEAL.PL, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk.
 
Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do 
a. zarejestrowania się na stronie internetowej;
b. zawarcia umowy;
c. dokonania rozliczeń;
d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług
e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania.
 
Administrator może dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować w celu uzyskania informacji na temat Państwa preferencji lub zainteresowań oraz dopasowania do nich przekazu reklamowego. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 
Komu możemy udostępnić Państwa dane?
 
W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 • pracownikom i współpracownikom EUROSEAL.PL
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym,
 • dostawcom usług IT.
Jak długo przechowujemy dane?
 
Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, przechowujemy je nie dłużej niż do jej wycofania.
 
Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 
Osobom, których dane są przetwarzane przez EUROSEAL.PL przysługują następujące prawa:
 
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, a w przypadku gdy uznają Państwo, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe mają Państwo prawo do ich sprostowania
  2. żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzaniach w przypadkach przewidzianych przez RODO,
  3. przenoszenia danych osobowych polegające na otrzymaniu od EUROSEAL.PL danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony EUROSEAL.PL,
  4. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są do celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora szczególności w celu marketingu bezpośredniego,
  5. w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  6. oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Prawa przysługujące użytkownikowi

Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto. 

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 
Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednocześnie usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi. 
 

Ciasteczka

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.