EUROSEAL X50 żywica poliuretanowa

Elastyczna żywica poliuretanowa o ekstremalnie niskiej lepkości około 50 mPas. Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej.

Opis

 

Stosowanie:

Krok 1: Dodaj komponent A do komponentu B w ilości 1:1 (objętościowo) Krok 2: Dokładnie wymieszaj aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, które będzie miało miejsce po około 2 minutach. Wyroby należy aplikować za pomocą iniekcji ciśnieniowej pompami jedno- lub dwukomponentowymi. W przypadku stosowania pomp jednokomponentowych, wyroby powinny być przed użyciem dokładnie wymieszane. Krok 3: Mieszanina może zostać pompowana za pomocą pompy iniekcyjnej jednokomponentowej. Należy pamiętać, że czas żelowania żywicy wynosi 20 – 30 minut w temperaturze 20 °C. Po iniekcji należy pompę wyczyścić stosując produkt EUROSEAL REINIGER (Produkty nie mogą zawierać żadnej ilości wody).

Zobacz również inne:
  • Żywice poliuretanowe