Showing all 7 results

Hydrofilowa spienialna elastyczna poliuretanowa żywica iniekcyjna o bardzo dobrej przyczepności do wilgotnych i mokrych podłoży do uszczelniania: rys i pęknięć, dylatacji, styków sekcji ścian szczelinowych. Przyrost objętości: ok. 4 razy. Czas reakcji: start 20 sek. po kontakcie z wodą

Elastyczna żywica poliuretanowa o niskiej lepkości Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej.

Elastyczna żywica poliuretanowa o bardzo niskiej lepkości Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej w stosunku 1:1.

Elastyczna żywica poliuretanowa o ekstremalnie niskiej lepkości około 50 mPas. Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej.

Szybkospienialna, półsztywna żywica poliuretanowa. Jednokomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna idealnie nadaje się do odcięcia wody w mokrych pęknięciach i rysach konstrukcji żelbetowych. Reakcja z wodą tworzy półsztywną pianę poliuretanową.

Szybkospienialna, elastyczna żywica poliuretanowa.

EUROSEAL SOIL 30 jest iniekcyjną jednoskładnikową żywicą poliuretanową idealnie nadającą się do wzmacniania i stabilizacji gruntów sypkich. Dzięki niskiej lepkości wniknie w najdrobniejszy piasek, żwir. W reakcji z wodą powstaje bardzo sztywny poliuretan, który tworzy z podłożem hydrofobowy i odporny chemicznie konglomerat. Dobre właściwości na ściskanie są osiągane w bardzo krótkim czasie bez kurczenia się i pęcznienia. Żywicę można aplikować przy pomocą jednokomponentowej pompy iniekcyjnej.