Showing 1–16 of 20 results

Produkt testowy

4-komponentowa iniekcyjna żywica akrylowa o bardzo wysokiej elastyczności do uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych, rys, pęknięć, wypełnienia węży iniekcyjnych.

Hydrofilowa spienialna elastyczna poliuretanowa żywica iniekcyjna o bardzo dobrej przyczepności do wilgotnych i mokrych podłoży do uszczelniania: rys i pęknięć, dylatacji, styków sekcji ścian szczelinowych. Przyrost objętości: ok. 4 razy. Czas reakcji: start 20 sek. po kontakcie z wodą

Elastyczna żywica poliuretanowa o niskiej lepkości Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej.

Elastyczna żywica poliuretanowa o bardzo niskiej lepkości Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej w stosunku 1:1.

Elastyczna żywica poliuretanowa o ekstremalnie niskiej lepkości około 50 mPas. Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej.

Szybkospienialna, półsztywna żywica poliuretanowa. Jednokomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna idealnie nadaje się do odcięcia wody w mokrych pęknięciach i rysach konstrukcji żelbetowych. Reakcja z wodą tworzy półsztywną pianę poliuretanową.

Szybkospienialna, elastyczna żywica poliuretanowa.

Oferujemy pakery stalowe, aluminiowe i plastikowe.

Końcówka „3” i „5” na kalamitkę szpiczastą

Polimerowa guma pęczniejącej jest przeznaczona do uszczelniania w miejscach styku elementów betonowych, stalowych i z tworzyw sztucznych.

Sale!

PMMA 200  jest szybko wiążącą, elastyczną żywicą na bazie bezrozpuszczalnikową na bazie metakrylanu metylu przeznaczoną do wykonania izolacji przeciwwodnej. Stosowana jest w szczególności jako hydroizolacja na powierzchnie mostów, parkingów oraz innych obiektów inżynieryjnych. Może by różnie stosowana na powierzchnie betonowe oraz stal.

EUROSEAL PMMA PRIMER jest żywicą gruntującą dla systemu EUROSEAL PMMA

Katalizator do żywicy metakrylowej EUROSEAL PMMA 200 i Primera

EUROSEAL SOIL 30 jest iniekcyjną jednoskładnikową żywicą poliuretanową idealnie nadającą się do wzmacniania i stabilizacji gruntów sypkich. Dzięki niskiej lepkości wniknie w najdrobniejszy piasek, żwir. W reakcji z wodą powstaje bardzo sztywny poliuretan, który tworzy z podłożem hydrofobowy i odporny chemicznie konglomerat. Dobre właściwości na ściskanie są osiągane w bardzo krótkim czasie bez kurczenia się i pęcznienia. Żywicę można aplikować przy pomocą jednokomponentowej pompy iniekcyjnej.

Płyn do czyszczenia i konserwacji pomp z zanieczyszczeń po żywicach poliuratnowych.