SWELLING TAPE

Polimerowa guma pęczniejącej jest przeznaczona do uszczelniania w miejscach styku elementów betonowych, stalowych i z tworzyw sztucznych.

Karta techniczna:

Opis

Polimerowa guma pęczniejąca do uszczelniania przerw roboczych.

 

Właściwości Produktu:
– zapewnia trwałą stabilność
– w kontakcie z wodą zwiększa swoją objętość
– wypełnia ubytki oraz szczeliny w betonie
– elastyczny
– proces pęcznienia i kurczenia jest odwracalny
– odporny chemicznie (na większość związków
występujących w naturalnym środowisku)
– duża odporność na rozerwanie (rozciągliwość przy
ściskaniu i rozciąganiu)
– odporny na środowisko wody morskiej
– odporny na związki występujące w środowisku
zanieczyszczonym (oczyszczalnie ścieków, biogazownie itp.)

 

Zastosowanie:

  • Uszczelnianie przerw technologicznych (roboczych) w betonie
  • Uszczelnianie połączeń prefabrykowanych elementów betonowych w podziemnych i naziemnych częściach budowli
  • Uszczelnianie połączeń na styku elementów wykonanych z metali i tworzyw sztucznych
  • Uszczelnianie przejść rur przez ściany

 

Taśmy dostępne są w następujących wymiarach przekroju 20x5mm:

 

Opakowanie:

50 m

Zobacz również inne:
  • Gumy pęczniejące