DARMOWA DOSTAWA ZA ZAKUPY POWYŻEJ 5000 ZŁ

Do 25 kg

Showing all 14 results

360,00  + VAT
670,00 1625,00  + VAT
65,00 715,00  + VAT
65,00 715,00  + VAT
Sale!
950,00  + VAT
240,00  + VAT
70,00 1820,00  + VAT
300,00  + VAT
28,00 745,00  + VAT
360,00  + VAT

PRODUKT SCALAJĄCY PŁUCZKĘ WIERTNICZĄ.

300,00  + VAT

EUROSEAL TNTCEM jest bezwybuchowym materiałem do wyburzania betonu.

670,00 1625,00  + VAT

Hydrofilowa spienialna elastyczna poliuretanowa żywica iniekcyjna o bardzo dobrej przyczepności do wilgotnych i mokrych podłoży do uszczelniania: rys i pęknięć, dylatacji, styków sekcji ścian szczelinowych. Przyrost objętości: ok. 4 razy. Czas reakcji: start 20 sek. po kontakcie z wodą

850,00  + VAT

Elastyczna żywica poliuretanowa o niskiej lepkości Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej.

1100,00  + VAT

Elastyczna żywica poliuretanowa o bardzo niskiej lepkości Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej w stosunku 1:1.

1150,00  + VAT

Elastyczna żywica poliuretanowa o ekstremalnie niskiej lepkości około 50 mPas. Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej.

65,00 715,00  + VAT

Szybkospienialna, półsztywna żywica poliuretanowa. Jednokomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna idealnie nadaje się do odcięcia wody w mokrych pęknięciach i rysach konstrukcji żelbetowych. Reakcja z wodą tworzy półsztywną pianę poliuretanową.

65,00 715,00  + VAT

Szybkospienialna, elastyczna żywica poliuretanowa.

650,00  + VAT

Polimerowa guma pęczniejącej jest przeznaczona do uszczelniania w miejscach styku elementów betonowych, stalowych i z tworzyw sztucznych.

Sale!
950,00  + VAT

PMMA 200  jest szybko wiążącą, elastyczną żywicą na bazie bezrozpuszczalnikową na bazie metakrylanu metylu przeznaczoną do wykonania izolacji przeciwwodnej. Stosowana jest w szczególności jako hydroizolacja na powierzchnie mostów, parkingów oraz innych obiektów inżynieryjnych. Może by różnie stosowana na powierzchnie betonowe oraz stal.

240,00  + VAT

EUROSEAL PMMA PRIMER jest żywicą gruntującą dla systemu EUROSEAL PMMA

70,00 1820,00  + VAT

EUROSEAL SOIL 30 jest iniekcyjną jednoskładnikową żywicą poliuretanową idealnie nadającą się do wzmacniania i stabilizacji gruntów sypkich. Dzięki niskiej lepkości wniknie w najdrobniejszy piasek, żwir. W reakcji z wodą powstaje bardzo sztywny poliuretan, który tworzy z podłożem hydrofobowy i odporny chemicznie konglomerat. Dobre właściwości na ściskanie są osiągane w bardzo krótkim czasie bez kurczenia się i pęcznienia. Żywicę można aplikować przy pomocą jednokomponentowej pompy iniekcyjnej.

300,00  + VAT

Płyn do czyszczenia i konserwacji pomp z zanieczyszczeń po żywicach poliuratnowych.

28,00 745,00  + VAT

3-komponentowa iniekcyjna żywica akrylowa o bardzo wysokiej elastyczności do wykonywania iniekcji kurtynowych, strukturalnych oraz uszczelnień gruntu. Produkt zgodny z normą EN-1504-5. Karta techniczna: pobierz