EUROSEAL X90

Elastyczna żywica poliuretanowa o niskiej lepkości
Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa,  poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej.

Karta techniczna:

Opis

 

Stosowanie:

Krok 1: Dodaj komponent A do komponentu B w ilości 2:1 (objętościowo)

Krok 2: Dokładnie wymieszaj aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, które będzie miało miejsce po około 2 minutach.

Wyroby należy aplikować za pomocą iniekcji ciśnieniowej pompami jedno- lub dwukomponentowymi. W przypadku stosowania pomp jednokomponentowych, wyroby powinny być przed użyciem dokładnie wymieszane.

Krok 3: Mieszanina może zostać pompowana za pomocą pompy iniekcyjnej jednokomponentowej. Należy pamiętać, że czas żelowania żywicy wynosi 20 – 30 minut w temperaturze 20 °C.

Po iniekcji należy pompę wyczyścić stosując produkt EUROSEAL REINIGER (Produkty nie mogą zawierać żadnej ilości wody).

Zobacz również inne:
  • Żywice poliuretanowe