Uszczelnienia przejść instalacyjnych

Indywidualny gumowy wkład uszczelniający hauff-logo

individuelle_Ringraumdichtung_HRD_SGi.tif

  • indywidualna produkcja zgodnie z wymaganiami
  • technologia listków gumowych umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów na miejscu
Umożliwia uszczelnianie różnych przewodów, z możliwością późniejszej zmiany ich obsadzenia. Indywidualne uszczelnienie za pomocą listków gumowych umożliwia dopasowanie do średnicy kabla na miejscu montażu. Dzięki temu można zastąpić kilka indywidualnych uszczelnień jednym uniwersalnym

Masa uszczelniająca ANICOR Seal

Masa do uszczelniania przejść kablowych i rurowych przez ściany narażone na stały lub czasowy napór wody. Możliwość zastosowania nawet podczas przelewania się przez otwór wody pod znacznym ciśnieniem. Produkt zapewnia wodoszczelność i gazoszczelność wykonanego przepustu.
23062015094759
Obejrzyj film:
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I EKSPLOATACYJNE
Parametry  Jednostka  Wartość
Temperatura pracy  oC  -15 ÷ +50
Temperatura aplikacji  oC  +10 ÷ +35
Gęstość  kg/dm3  1,46
Absorpcja wody  %mas  < 0,035
Napięcie przebicia  kV/mm  7,2
Rezystywność skrośna  Ωm  1,4*1012
Temperatura zapłonu  oC  >238
Przyczepność do betonów i tworzyw sztucznych Kohezyjna (rozrywanie
w warstwie)