PURINJECT 1 C FLEX

Szybkospienialna, elastyczna żywica poliuretanowa

Opis

Jednokomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna idealnie nadaje się do odcięcia wody w mokrych pęknięciach i rysach konstrukcji żelbetowych. Reakcja z wodą tworzy półsztywną pianę poliuretanową. Żywicę można injektować za pomocą jednoskładnikowej pompy iniekcyjnej.

 

Stosowanie:

Reakcja z wodą powoduje utworzenie się elastycznej pianki poliuretanowej o zamkniętych komórkach.

 

Szybkość reakcji można łatwo dopasować przez zmianę zawartości katalizatora z 6% do 10%. Im więcej doda się katalizatora, tym szybciej nastąpi reakcja.
PURINJECT 1C FLEX jest bardzo higroskopijny i pakowany jest w suchej atmosferze. Należy zużyć otwarte pojemniki jak najszybciej.

Pompy iniekcyjne powinny być czyszczone materiałem rozpuszczającym poliuretan np. PURCLEAN, produkt opracowany specjalnie do czyszczenia pomp iniekcyjnych do poliuretanu

Aby uniknąć problemów bardzo ważne jest to aby zrozumieć że materiały są wrażliwe na wilgoć I temperaturę. Dlatego też materiały powinny być przechowywane w temperaturze nie przekraczającej 30°C oraz nie mniejszej niż 10°C.

Zobacz również inne:
  • Żywice poliuretanowe