EUROSEAL PMMA 200 żywica metakrylowa

jest szybkoschnącą żywicą bezrozpuszczalnikową na bazie metakrylanu metylu, przeznaczoną do wykonywania izolacji przeciwwodnej bez wkładki z włókniny wzmacniającej. Opakowanie: puszka metalowa – 20 kg.

Karta techniczna:

Opis

PMMA 200  jest szybko wiążącą, elastyczną żywicą na bazie bezrozpuszczalnikową na bazie metakrylanu metylu przeznaczoną do wykonania izolacji przeciwwodnej. Stosowana jest w szczególności jako hydroizolacja na powierzchnie mostów, parkingów oraz innych obiektów inżynieryjnych. Może by różnie stosowana na powierzchnie betonowe oraz stal.

Zobacz również inne:
  • Izolacje powłokowe